Țeavă zincată sudată longitudinal pentru instalații

Țevile din oțel carbon, sudate longitudinal, zincate sunt destinate realizării rețelelor de transport a apei calde sau reci potabile, instalațiilor de încălzire și de transport a agentului termic cu presiunea maximă de 50 bar, precum și la realizarea instalațiilor tehnologice. Calitatea superioară a materialului utilizat, permite aprecierea unei durate de viață de minim 15 ani a produsului, cu respectarea măsurilor de protecție anticorozivă corespunzătoare.

Aspecte

Suprafața exterioară și interioară a țevilor trebuie să fie netedă, lipsită de fisuri, crăpături, suprapuneri de material, incluziuni nemetalice. Se admit mici rizuri, ridicături, adâncituri, un strat subțire de țunder sau urme de curățare a defectelor rezultate din procesul de fabricație, fără ca grosimea peretului să scadă sub limita minimă admisă. Îmbinarea sudată trebuie să fie compactă și continuă, fără fisuri sau alte defecte care să reducă rezistența îmbinării sudate sub cea a metalului de bază. Proeminența exterioară a îmbinării sudate se îndepărtează. Se admite îngroșarea îmbinării sudate în limitele abaterilor limită la diametrul exterior. Bavura interioară a îmbinării sudate nu se îndepărtează. Nu se admit denivelări ale marginilor benzii în îmbinarea sudată. Extremitățile țevilor trebuie retezate perpendicular pe axa țevii. La capetele țevilor se admite o bavură rezultată din procedeul tehnologic de tăiere. Nu se admite deformarea capetelor țevii.

Țevile zincate trebuie să aibă pe suprafața interioară și exterioară un strat aderent și continuu de zinc. Acoperirea cu zinc pe ambele suprafețe sau numai pe suprafața interioară se realizează prin imersie în baia de zinc topit. Se admit asperități și îngroșări locale ale stratului de zinc, mai pronunțate pe o porțiune de 80 mm de la capătul țevii, unde se execută suflarea țevii. Grosimea stratului de zinc pe suprafața exterioară trebuie să fie mai mică decât cea de pe suprafața interioară. Grosimea stratului de zinc pe suprafața interioară trebiue să fie de aproximativ 56 µm. Masa liniară a țevilor zincate se calculează prin adăugare, la masa țevilor a cantității de zinc corespunzătoare grosimii minime a stratului de zinc depus.

Condiții de livrare

Țevile se livrează în stare ecruisată sau tratate termic. Cele tratate termic (normalizate) se livrează cu oxizi formați în procesul tehnologic de fabricație.

Aceste produse se comercializează la bara de 6 metri lungime.

Serie medie

Dimensiune Ø (mm) Dimensiune Ø (țoli) Diametru Nominal Grosime perete (mm) Greutate specifică (kg/ml)
21.31/2″152.61.27
26.93/4″202.61.63
33.71″253.22.50
42.45/4″323.23.21
48.36/4″403.23.69
60.32″503.65.9
76.12 1/2″353.66.63
88.93″804.08.60
114.34″1004.512.50
139.75″1254.8516.90
165.16″1504.8520.20

Serie ușoară

Dimensiune Ø (mm) Dimensiune Ø (țoli) Diametru Nominal Grosime perete (mm) Greutate specifică (kg/ml)
21.31/2″152.31.14
26.93/4″202.31.42
33.71″252.92.29
42.45/4″322.92.93
48.36/4″402.93.37
60.32″503.24.65
76.12 1/2″653.25.94
88.93″803.67.79
114.34″1004.011.10